Nacházíte se:   Reklamace

Opravy a reklamace

Postup při reklamaci

Reklamaci je třeba uplatnit ihned po jejím zjištění a to přímo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen. Prvotní posouzení oprávněnosti reklamace a opotřebování výrobku provede personál prodejny. Pokud reklamaci uzná za opodstatněnou, zašle neprodleně výrobek na reklamační oddělení společnosti Hannah Czech a.s, kde závadu posoudí reklamační technici. S reklamovaným výrobkem je třeba výrobci dodat i protokol o reklamaci s podrobným popisem závady, která musí být zřetelně označena i přímo na výrobku. Protokol s hlavičkou prodejce musí dále obsahovat datum zakoupení výrobku a číslo dokladu, jeho název, počet kusů, cenu, číslo dodavatelské faktury, navrhovaný způsob vyřízení, datum přijetí reklamace a podpis přebírajícího. Výrobky přijaté k reklamačnímu řízení musí být čisté. Reklamační technik Hannah Czech a.s. reklamované zboží odborně posoudí a rozhodne o dalším postupu – oprava, výměna, dobropis, zamítnutí reklamace. Důležité je, aby se vše stihlo do 30 dnů od převzetí zboží od zákazníka a v tomto časovém horizontu byla vyřízená reklamce zpět na prodejně.

Kontakt

Pokud jste zaznamenali nějaké problémy či závady u výrobků kontaktujte nás!
 
[CNW:Counter]